Καλώς ήλθατε!


Καλώς ήλθατε!
Το ιστολόγιο αυτό φιλοδοξεί να είναι ένας "χάρτης" που θα σας καθοδηγεί στα μαθήματα
της Πληροφορικής Α΄ Γυμνασίου. Καλή συνεργασία και Καλή περιήγηση στις αναρτήσεις του!

Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών - WWW


Λέξεις-Κλειδιά
Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web),
Ιστοσελίδα (web page),
Δικτυακός Τόπος (Web site),
Διεύθυνση Ιστοσελίδας (URL),
Λογισμικό Πλοήγησης ή Φυλλομετρητής (Browser),
Υπερκείμενο (Hypertext),
Σύνδεσμος (Link),
Κόμβος,
Θερμή Λέξη

Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από μια τεράστια συλλογή ηλεκτρονικών εγγράφων (τις ιστοσελίδες) οι οποίες βρίσκονται αποθηκευμένες σε υπολογιστές του Διαδικτύου:

Παγκόσμιος Ιστός  (World Wide Web) - Η έννοια του Υπερκειμένου

Εικόνα 12.1. Ο Παγκόσμιος Ιστός αποτελείται από μια τεράστια συλλογή ηλεκτρονικών

Διεύθυνση Ιστοσελίδας (URL):
Εικόνα

Φυλλομετρητής (Browser) ...Εφαρμογή για να πλοηγούμαστε στον www, παραδείγματα φυλλομετρητών: Chrome, Windows Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, κ.ά.

Υπερκείμενο (Hypertext) ... "Το κείμενο που αποτελείται από πολλά στοιχειώδη αυτόνομα κείμενα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών διαδρομών ανάγνωσης και αναζήτησης πληροφοριών".

Εικόνα 12.4. Τα κείμενα των ιστοσελίδων αποτελούν ένα υπερκείμενο, που μας επιτρέπει να ακολουθούμε το δικό μας μονοπάτι ανάγνωσης.
Μπορείτε να ορίσετε τις 3 παρακάτω  έννοιες;
κόμβος: ..........
θερμή λέξη: .........
σύνδεσμος: .........

Ποιες διαφορετικές διαδρομές ανάγνωσης μπορείτε να εντοπίσετε στο παρακάτω υπερκείμενο; Καταγράψτε τις διαδρομές αυτές στο τετράδιό σας.


Μπορείτε να περιγράψτε το σκοπό των "κουμπιών" στην παρακάτω γραμμή εργαλείων ενός φυλλομετρητή;Η Πρόσβαση σε ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Ιστού (για να δείτε το animation κατεβάστε το αρχείο και ανοίξτε το στο PowerPoint)

Μπορείτε, βλέποντας το προηγούμενο animation, να συμπληρώσετε τα κενά στην επόμενη παράγραφο;
Όταν ζητάμε να δούμε μια ιστοσελίδα του WWW, τότε η «αίτησή» μας μεταφέρεται στον __________________ και αυτός με τη σειρά του τη μεταβιβάζει στον τελικό αποδέκτη της, που είναι ο ________________ ο οποίος περιέχεται στη διεύθυνση της ιστοσελίδας. Αν η ιστοσελίδα είναι ____________ στο διακομιστή, τότε αυτός την στέλνει πίσω στον ________________ μας και τότε, μέσω της εφαρμογής  __________________ που χρησιμοποιούμε εμφανίζεται στην οθόνη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου